Năng suất lúa tại CĐML thôn Thái Lai đạt 76,7 tạ/ha, cao hơn ruộng đối chứng với giống lúa TBR-1 8,2 tạ/ha. Theo tính toán, doanh thu từ việc sản xuất lúa lai SUT 89 đạt trên 42 triệu đồng/ha/vụ.

Phòng kinh tế huyện Hoài Nhơn đã đã kiến nghị Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục sản xuất thử giống lúa lai Sut 89 để có thêm cơ sở đánh giá tính thích nghi và năng suất giống trên địa bàn huyện đồng thời đề nghị Công ty Cổ phần nữ hoàng Châu Á ký hợp đồng bảo hiểm năng suất trên 70 tạ/ha cho nông dân sản xuất thử trong các vụ tiếp theo.

 

PAC 807 cho vụ mùa gấp rút

Mặc dù mới đưa ra miền Bắc SX thử, nhưng với ưu thế ngắn ngày so với những giống lúa lai khác, giống lúa lai PAC 807 đã thể hiện được vai trò “cứu cánh” cho khung thời vụ gắt gao ở các diện tích đất vàn cao, cơ cấu vụ đông.
 

Vụ xuân 2012, Cty Advanta VN phối hợp với HTX Quỳnh Xuân (Quỳnh Lưu-Nghệ An) tổ chức trình diễn 5 sào lúa lai PAC 837. Kết quả kiểm tra cuối vụ cho thấy, giống lúa này có khả năng thích ứng tốt, năng suất vượt trội.

Ảnh

Hỗ trợ trực tuyến

  • Hỗ trợ về giống

    0932 273 869

  • Hỗ trợ kỹ thuật

    0902 130 126

Ảnh

Notice (8): Undefined variable: id [APP/views/gallery/index.ctp, line 87]
Warning (512): SQL Error: 1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'ORDER BY `Gallery`.`created` DESC  LIMIT 10' at line 1 [CORE/cake/libs/model/datasources/dbo_source.php, line 684]

Query: SELECT `Gallery`.`id`, `Gallery`.`name`, `Gallery`.`name_eg`, `Gallery`.`images`, `Gallery`.`created`, `Gallery`.`modified`, `Gallery`.`status` FROM `galleries` AS `Gallery` WHERE `Gallery`.`id` <> ORDER BY `Gallery`.`created` DESC LIMIT 10

Warning (2): Invalid argument supplied for foreach() [APP/views/gallery/index.ctp, line 89]