Năng suất lúa tại CĐML thôn Thái Lai đạt 76,7 tạ/ha, cao hơn ruộng đối chứng với giống lúa TBR-1 8,2 tạ/ha. Theo tính toán, doanh thu từ việc sản xuất lúa lai SUT 89 đạt trên 42 triệu đồng/ha/vụ.

Phòng kinh tế huyện Hoài Nhơn đã đã kiến nghị Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bình Định tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục sản xuất thử giống lúa lai Sut 89 để có thêm cơ sở đánh giá tính thích nghi và năng suất giống trên địa bàn huyện đồng thời đề nghị Công ty Cổ phần nữ hoàng Châu Á ký hợp đồng bảo hiểm năng suất trên 70 tạ/ha cho nông dân sản xuất thử trong các vụ tiếp theo.

 

PAC 807 cho vụ mùa gấp rút

Mặc dù mới đưa ra miền Bắc SX thử, nhưng với ưu thế ngắn ngày so với những giống lúa lai khác, giống lúa lai PAC 807 đã thể hiện được vai trò “cứu cánh” cho khung thời vụ gắt gao ở các diện tích đất vàn cao, cơ cấu vụ đông.
 

Vụ xuân 2012, Cty Advanta VN phối hợp với HTX Quỳnh Xuân (Quỳnh Lưu-Nghệ An) tổ chức trình diễn 5 sào lúa lai PAC 837. Kết quả kiểm tra cuối vụ cho thấy, giống lúa này có khả năng thích ứng tốt, năng suất vượt trội.

Gallery

online support

  • Hỗ trợ về giống

    0932 273 869

  • Hỗ trợ kỹ thuật

    0902 130 126

PARTNER

  • After serving the Vietnamese market for decades from Hamburg and Singapore, a representative office was set up in 1993 in Ho Chi Minh City, another office opened in Hanoi in 1997. In 2009, due to great expansion, Behn Meyer built its own premises with warehouse in Binh Duong, enabling to serve its customers better. Country Main Office Behn Meyer Group Vietnam No. 36 Street 6 Vietnam Singapore Industrial Park (VSIP 1) Thuan An District Binh Duong Province Office Vietnam Tel: +84 650 376 6030 Fax: +84 650 376 6040
  • http://goldmark-136hotungmau.com
  • Advanta, một công ty hạt giống toàn cầu có trụ sở tại Ấn Độ, đang trong quá trình nghiên cứu phát triển các đặc tính thông thường và CNSH để đưa vào cây lúa miến, một loại cây trồng chính ở Bắc Mỹ và thế giới. "Đặc điểm của của các đặc tính đang được nghiên cứu và phát triển tại Advanta sẽ có tác động đáng kể tới tương lai của lúa miến, cây trồng chủ đạo ở Mỹ và ở nước ngoài," ông Cleve Franks, Tiến sĩ, nhà di truyền học và nhân giống ở Advanta cho biết. "và hàng loạt các đặc tính được phát triển khá rộng, từ chịu lạnh tới kháng thuốc diệt cỏ, sử dụng nitơ hiệu quả tới kháng mặn." Advanta cho biết các hoạt động nghiên cứu và phát triển sẽ tạo ra lọai lúa Miến chuyển đổi năng lượng tốt hơn, sản xuất thức ăn gia súc tốt hơn, có hàm lượng đường cao hơn và những tiến bộ trong sản xuất như chịu đước thuốc diệt cỏ.
  • http://sandaiviet.com